Poniżej znajduje się cennik naszych usług.
W niektórych wypadkach nie będzie możliwe ustalenie ceny usługi ze względu na stopień skomplikowania spraw. Ceny w takich wypadkach uzgadniamy indywidualnie.

Dopasujemy się do twojego rozkładu dnia i przyjedziemy gratis w obrębie miasta (poza granicami doliczymy jedynie za paliwo).
Umawiamy się od 7.00 do 22.00 !!!


Jak działamy –

Przyjeżdzamy o porze ustalonej telefonicznie z klientem (7:00-22.00). Odbieramy dokumenty pozostawiając firmowe potwierdzenie ich przejęcia.

Tłumaczenia. Od razu dajemy do ekspresowego tłumaczenia dowód rejestracyjny i umowę (jeśli jest w obcym języku).

Celny.
Następnego dnia składamy w Urzędzie Celnym potrzebne zaświadczenia i wypełnione za klienta formularze. Jeszcze tego samego dnia przesyłamy klientowi e-mailem informację o naliczonej przez urząd akcyzie, z instrukcją jej opłaty bankowością elektroniczną.
Po trzech dniach sami generujemy i donosimy do urzędu potwierdzenie opłaty akcycy.

Rejestracja. Kolejnego dnia składamy w Urzędzie Rejestracji (lub Starostwie) potrzebne zaświadczenia i wypełnione za klienta formularze. Odbieramy tymczasowy dowód rejestracyjny, naklejkę legalizacyjną i tablice rejestracyjne. Wszystko tego samego dnia dostarczamy bezpłatnie pod drzwi.

 

Usługa kompleksowa obejmuje:

 • Przekazanie dokumentów do tłumaczenia przysięgłego i ekspresowe wykonanie.
 • Wypełnienie i złożenie w Urzędzie Celnym potrzebnych zaświadczeń i ustalenie stawki akcyzy.
 • Wysłanie instrukcji opłaty akcyzy bankowością elektroniczną.
 • Dostarczenie potwierdzenia opłaty akcyzy wygenerowanej ze strony Urzędu Celnego.
 • Wypełnienie i złożenie w Urzędzie Rejestracji Pojazdów potrzebnych dokumentów.
 • Odbiór przed rejestracją i dostarczenie tablic po rejestracji - garatis na terenie miasta Łodzi
  (poza granicami miasta doliczamy jedynie za paliwo).

Cena: 300 pln

 

Sam Urząd Celny:

 • Wypełnienie i złożenie w Urzędzie Celnym potrzebnych zaświadczeń i ustalenie stawki akcyzy.
 • Wysłanie instrukcji opłaty akcyzy bankowością elektroniczną.
 • Dostarczenie potwierdzenia opłaty akcyzy wygenerowanej ze strony Urzędu Celnego.

Cena: 150 pln

 

Sama rejestracja:

 • Wypełnienie i złożenie w Urzędzie Rejestracji Pojazdów potrzebnych dokumentów.
 • Odbiór przed rejestracją i dostarczenie tablic po rejestracji - garatis na terenie miasta Łodzi.

Cena: 150 pln

 

Same tłumaczenia:

 • Tłumaczenia przysięgłe do rejestracji pojazdów obejmują tłumaczenia dowodu rejestracyjntgo, karty pojazdu, umowy kupna-sprzedaży (jeśli jest w języku obcym), faktury (jeśli jest w języku obcym).

Cena: zgodna z cennikiem za dany język – podstrona "Tłumaczenia"

 


Koszty ponoszone w Urzędzie Komunikacji przy w sprawach dotyczących rejestracji auta:

 • gdy z zagranicy - 256,00 PLN + 17.00 PLN pełnomocnictwo
 • gdy z salonu - 180,50 PLN
 • gdy zarejestrowany był w innym urzędzie - 180,50 PLN
 • gdy ma tablice starego typu - 180,50 PLN
 • gdy na wniosek właściciela (zaginięcie lub kradzież) musimy zmienić tablice - 185,50 PLN
 • gdy auto zarejestrowane jest w tym samym urzedzie - 81,00 PLN
 • gdy rejestrujemy auto na tablice tymczasowe - 62,00 PLN

Koszty ponoszone w Urzędzie Komunikacji przy w sprawach dotyczących rejestracji motocykla:

 • gdy motocykl sprowadzony jest z zagranicy - 197,00 PLN + 17.00 PLN pełnomocnictwo
 • gdy motocykl z salonu - 121,50 PLN
 • gdy motocykl zarejestrowany był w innym urzędzie - 121,50 PLN
 • gdy motocykl ma tablice starego typu - 121,50 PLN
 • gdy na wniosek właściciela (zaginięcie lub kradzież) musimy zmienić tablice - 126,50 PLN
 • gdy motocykl zarejestrowany jest w tym samym urzedzie - 81,00 PLN
 • gdy rejestrujemy motocykl na tablice tymczasowe - 37,75 PLN