TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO REJESTRACJI


BIURO, Łódź Przędzalniana 42, Tel.884 000 094

Ubezpieczenia i tłumaczenia przy Wydziale Komunikacji, Łódź, ul.Smugowa 26a, lokal 3, Tel. 884 303 084

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI ŁÓDŹ – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO

Sposób załatwienia sprawy:

pobranie biletu z „automatu biletowego” - ( dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału – przycisk „E”, jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej: http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/ - przycisk – „U” ),

- stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,

- zgodność numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu,

- zgodność nr PESEL/REGON wprowadzonego w momencie umawiania wizyty za pośrednictwem strony internetowej z identyfikatorem właściciela pojazdu,

- potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.

W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Wymagane dokumenty:

- pozwolenie czasowe,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana i nie została w aktach pojazdu po rozpatrzeniu wniosku,

- pisemne upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika oraz dokument potwierdzający tożsamość,

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli jest wymagane (np. upłynął termin następnego badania technicznego w czasie obowiązywania pozwolenia czasowego),

- dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu (dotyczy pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy rejestrowanych po raz pierwszy).


Jeśli potrzebujesz samych tłumaczeń, pomocy w samej opłacie akcyzy lub samej rejestracji także przyjedziemy. Zadzwoń i umów się.