TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO REJESTRACJI


BIURO, Łódź Przędzalniana 42, Tel.884 000 094

Ubezpieczenia i tłumaczenia przy Wydziale Komunikacji, Łódź, ul.Smugowa 26a, lokal 3, Tel. 884 303 084

UPOWAŻNIENIE DO REJESTRACJI POJAZDU

Bez względu na to, skąd jest pełnomocnik, wszelkie sprawy załatwiane są w wydziale komunikacji właściwym ze względu na adres zamieszkania właściciela samochodu. Stosowne upoważnienie jest zawsze konieczne w celu załatwienia sprawy przez osobę, nie będącą właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Żadne tłumaczenia o chorobie, wyjeździe czy innej nagłej sprawie nie pomogą. Nawet, gdy taka osoba posiada komplet niezbędnych w takim momencie dokumentów.
Bardzo często z pisemnego upoważnienia korzysta się, gdy jest więcej niż jeden właściciel auta (np. małżonkowie, ojciec i syn). W takiej sytuacji wszelkie sprawy formalne w wydziale komunikacyjnym powinny być załatwiane przez wszystkich współwłaścicieli. I tu z pomocą przychodzi możliwość skorzystania z pełnomocnika, którym bardzo często staje się jeden z właścicieli.

Jeśli potrzebujesz samych tłumaczeń, pomocy w samej opłacie akcyzy lub samej rejestraji także przyjedziemy. Zadzwoń i umów się.