TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO REJESTRACJI


BIURO, Łódź Przędzalniana 42, Tel.884 000 094

Ubezpieczenia i tłumaczenia przy Wydziale Komunikacji, Łódź, ul.Smugowa 26a, lokal 3, Tel. 884 303 084

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI ŁÓDŹ – WYREJESTROWANIE POJAZDU

 

Dokumenty:

Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu

Załączniki:

1. dokument potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu,

2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana ( w przypadku nabycia pojazdu),.

3. dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych).

 


Jeśli potrzebujesz samych tłumaczeń, pomocy w samej opłacie akcyzy lub samej rejestraji także przyjedziemy. Zadzwoń i umów się.